No prasmēm līdz profesijām
Karjeras atbalsta nodarbības

NODARBĪBU SATURS

  • Kā pēc skolas beigšanas būt pieprasītam darba tirgū:  mākslinieks, programmētājs, galdnieks, elektriķis, arhitekts un menedžeris - viss vienā personā jeb cilvēks – orķestris.
  • Dažādu tehnoloģiju, profesiju un starpnozaru jomu tuvplāns: māksla, mehatronika, arhitektūra, programmēšana, modelisms, animatronika u.c.
  • Iniciatīva un prasme sadarboties – kompetences, kas jāizkopj šodienas un nākotnes profesionāļiem.
  • Mazā biznesa iespēju un izaicinājumu iepazīšana.
  • Jauni inženierzinātņu un vizuālās mākslas izteiksmes veidi jeb kas ir animatronika.
  • Iejušanās “Mazās Brīnumzemes” darbinieku lomā – telpisku maketu būves darbnīca.
  • Darbnīcas pieredze - laika un darba plānošana.
  • Izveidotais makets paliek skolēna rīcībā - iespējams turpināt darbu skolā, mājās vai izveidot skolēnu kopdarba izstādi skolā.

Nodarbības atbilst Eiropas karjeras atbalsta projekta noteikumiem

VIENAS NODARBĪBAS ILGUMS: 2 x 40 min (divas mācību stundas)

GRUPAS: minimums 20 skolēni vienā nodarbībā, maksimums 60 skolēni

DIENAS NOSLODZE: izbraukuma pasākuma minimālais dalībnieku skaits: 100 dalībnieki = 2 divdaļīgas nodarbības. Maksimālais: 7 divdaļīgas nodarbības

VALODA: nodarbības kvalitatīvā latviešu, krievu vai angļu valodā – vecāko klašu skolēniem pasākumu iespējams izmantot arī kā svešvalodas treniņu

IZMAKSAS: dalības maksa atkarīga no dalībnieku skaita grupā un kopējā dalībnieku skaita vienā dienā (izmaksu amplitūda vienai personai 6,53 -8,70 EUR)

CEĻA IZDEVUMI: 0,73 EUR/km (attālums no Siguldas līdz skolai vienā virzienā)

AKTUALITĀTE.

Profesiju izvēle bieži vien bērniem un jauniešiem sagādā problēmas, jo pietrūkst tīri praktisku iespēju iepazīties ar šo profesiju darba rezultātu un pašiem padarboties. Mazās Brīnumzemes izbraukuma piedzīvojumā piedāvājam izglītojošas nodarbības un tehnoloģiju darbnīcas ar mērķi dot iespēju iepazīt “darba pasauli”, izzināt dažādas profesijas un prasmes, kā arī dabaszinātņu, mākslas jomas un starpnozaru šodienas un nākotnes iespējas.

Iepazīstināsim dalībniekus ar profesijām un prasmēm, bez kurām nebūtu iespējams izveidot Mazās Brīnumzemes maketu - pie tā tapšanas ir strādājis mehatroniķis, elektroniķis, mākslinieks, programmētājs, metinātājs, galdnieks, elektriķis un arhitekts. Kopīgajā izziņas piedzīvojumā iepazīsim un uzzināsim vairāk par šīm profesijām un to, ko šie speciālisti ikdienā dara.

Ar modeļu izveidi, programmēšanu un mehatroniku saistītas nodarbes katru gadu kļūst aizvien populārākas visā pasaulē. Tās attīsta telpisko domāšanu, veicina radošu un izzinošu apmācību procesu, vienlaicīgi mudinot apgūt elektronikas un mehānikas prasmes. Izzinošā piedzīvojuma laikā skolēni uzzinās, kā tiek veidota un darbojas aizraujošā modelisma pasaule. Iepazīs tehnoloģijas, kas spēj darbināt miniatūrus vilcienus, auto un fabrikas, kā arī paši apgūs telpisku maketu izveides pamatzināšanas un iemaņas. Katrs skolēns darbnīcā izveidos savu mazās pasaules gabaliņu, bet noslēgumā tos visus savienosim kopā. Dodoties mājup, izveidotos maketus dosim līdzi – nākotnes profesionāļu sapņu, prasmju un zināšanu turpmākai iedvesmai. Augam un kļūstam gudrāki kopā!

0

Pirkumu grozs