Izziņas un radošo tehnoloģiju diena skolā
Augam un kļūstam gudrāki kopā!

IZZIŅAS DIENAS KOMPLEKTS:

  • Darba un mazā biznesa pasaules iespēju un izaicinājumu iepazīšana.
  • Dažādu radošo tehnoloģiju, profesiju un starpnozaru jomu tuvplāns: māksla, mehatronika, arhitektūra, programmēšana, modelisms, animatorika u.c.
  • Radošums un prasme sadarboties – kompetences, kas jāizkopj šodienas un nākotnes profesionāļiem.
  • Kā pēc skolas beigšanas būt pieprasītam darba tirgū:  mākslinieks, programmētājs, galdnieks, elektriķis, arhitekts un menedžeris - viss vienā personā jeb cilvēks – orķestris.
  • Jauni inženierzinātņu un vizuālās mākslas izteiksmes veidi jeb kas ir animatorika.
  • Iejušanās “Mazās Brīnumzemes” darbinieku lomā – telpisku 3D maketu būves darbnīca.
  • Darbnīcas pieredze - darbošanās ar dabiskiem taktīliem materiāliem, draudzīgiem videi un cilvēkam - kā izmantot zināmus materiālus netradicionālā formā.
  • Izveidotais makets paliek skolēna rīcībā - iespējams turpināt darbu skolā, mājās vai izveidot skolēnu kopdarba izstādi skolā.


Nodarbības atbilst Eiropas karjeras atbalsta projekta noteikumiem

VIENAS NODARBĪBAS ILGUMS: 2 x 40 min (divas mācību stundas)

GRUPAS: minimums 20 skolēni vienā nodarbībā, maksimums 60 skolēni

DIENAS NOSLODZE: 7 nodarbības dienā = 400 skolēni

VALODA: nodarbības kvalitatīvā latviešu, krievu vai angļu valodā – vecāko klašu skolēniem pasākumu iespējams izmantot arī kā svešvalodas treniņu

IZMAKSAS: dalības maksa atkarīga no dalībnieku skaita grupā un kopējā dalībnieku skaita vienā dienā (izmaksu amplitūda vienai personai 6,50 -7,26 EUR)

CEĻA IZDEVUMI: 0,73 EUR/km (attālums no Siguldas līdz skolai vienā virzienā)

AKTUALITĀTE.

Mazās Brīnumzemes izbraukuma piedzīvojumā piedāvājam izglītojošas nodarbības un tehnoloģiju darbnīcas ar mērķi dot iespēju iepazīt “darba pasauli”, izzināt dažādas profesijas un prasmes, kā arī inženierzinātņu, mākslas jomas un starpnozaru radošuma šodienas un nākotnes iespējas. Profesiju izvēle bieži vien bērniem un jauniešiem sagādā problēmas, jo pietrūkst tīri praktisku iespēju iepazīties ar šo profesiju darba rezultātu un pašiem padarboties.

Iepazīstināsim dalībniekus ar profesijām un prasmēm, bez kurām nebūtu iespējams izveidot Mazās Brīnumzemes maketu - pie tā tapšanas ir strādājis mehatroniķis, elektroniķis, mākslinieks, programmētājs, metinātājs, galdnieks, elektriķis un arhitekts. Tāpat, centra ikdienas darbu nodrošina gan gidi, kas pārzina dažādas svešvalodas, gan menedžeris, mārketinga speciālists un grāmatvedis. Piedāvātajā 2h piedzīvojumā kopīgi iepazīsim un uzzināsim vairāk par šīm profesijām un to, ko šie speciālisti savā ikdienā dara.

Ar modeļu izveidi, programmēšanu un mehatroniku saistītas nodarbes katru gadu kļūst aizvien populārākas visā pasaulē. Tās attīsta telpisko domāšanu, veicina radošu un izzinošu apmācību procesu, vienlaicīgi mudinot apgūt elektronikas un mehānikas prasmes. Izzinošā piedzīvojuma laikā skolēni uzzinās, kā tiek veidota un darbojas aizraujošā modelisma pasaule. Iepazīs tehnoloģijas, kas spēj darbināt miniatūrus vilcienus, auto un fabrikas, kā arī paši apgūs telpisku maketu izveides pamatzināšanas un iemaņas. Katrs skolēns darbnīcā izveidos savu mazās pasaules gabaliņu, bet noslēgumā tos visus savienosim kopā. Dodoties mājup, izveidotos maketus dosim līdzi – nākotnes profesionāļu sapņu, prasmju un zināšanu turpmākai iedvesmai. Augam un kļūstam gudrāki kopā!

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .