Izziņas un radošo tehnoloģiju diena skolā
Augam un kļūstam gudrāki kopā!

IZZIŅAS DIENAS KOMPLEKTS:

  • Dažādu radošo tehnoloģiju, profesiju un starpnozaru jomu iepazīšana: māksla, mehatronika, arhitektūra, programmēšana, modelisms, animatorika u.c. tuvplānā
  • Radošums un prasme sadarboties – kompetences, kas jāizkopj šodienas un nākotnes profesionāļiem
  • Jauni inženierzinātņu un vizuālās mākslas izteiksmes veidi
  • Telpisku 3D maketu ves darbnīca, darbs ar dabiskiem taktīliem materiāliem
  • Izveidotais makets paliek skolēna rīcībā
VIENAS NODARBĪBAS ILGUMS: 2 kalendārās stundas

GRUPAS: min. 20 skolēni vienā nodarbībā, maksim. 60 skolēni

DIENAS NOSLODZE: līdz 8 nodarbībām dienā = 480 skolēni

DALĪBA: dalības maksa vienam skolēnam 6 EUR

VALODA: nodarbības kvalitatīvā latviešu, krievu vai angļu valodā – vecāko klašu skolēniem pasākumu iespējams izmantot arī kā svešvalodas treniņu

CEĻA IZDEVUMI: 0,50 EUR/km

AKTUALITĀTE. Ar modeļu izveidi, programmēšanu un mehatroniku saistītas nodarbes katru gadu kļūst aizvien populārākas visā pasaulē. Tās attīsta telpisko domāšanu, veicina radošu un izzinošu apmācību procesu, vienlaicīgi mudinot apgūt elektronikas un mehānikas prasmes. Izzinošā piedzīvojuma laikā skolēni uzzinās, kā tiek veidota un darbojas aizraujošā modelisma pasaule. Iepazīs tehnoloģijas, kas spēj darbināt miniatūrus vilcienus, auto un fabrikas, kā arī paši apgūs telpisku maketu izveides pamatzināšanas un iemaņas. Katrs skolēns darbnīcā izveidos savu mazās pasaules gabaliņu, bet noslēgumā tos visus savienosim kopā un pa pašu izveidoto pasauli palaidīsim īstu vilcienu. Dodoties mājup, izveidotos maketus dosim līdzi – nākotnes profesionāļu sapņu, prasmju un zināšanu turpmākai iedvesmai. Augam un kļūstam gudrāki kopā!

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .