Nometņu vispārīgs apraksts
"Radi un dari"

Mazās Brīnumzemes interešu izglītības centrs vairāk kā 5 gadus darbojas izglītības, tehnoloģiju un daudzpusīgas interešu izglītības jomā, piedāvājot izzinošus pasākumus Siguldā, kā arī realizē aizraujošas izglītības programmas un praktiskās darbnīcas skolās visā Latvijā.

2019. gada vasarā piedāvājam 6 atvērtās dienas nometnes dažādu vecumu bērniem, norises vieta – Sigulda, Puķu iela 2 Laurenčos un tuvākā apkārtnē. Nometnes vadmotīvs – līdzsvars starp aizraujošu darbošanos un pilnvērtīgu atpūtu. Katras nometnes programmu skatīt lapas apakšsadaļās. Nometnes dalībnieka anketu un līgumu skatīt šeit.

Nometnes dalībnieki interaktīvā veidā papildinās un nostiprinās matemātikas, darbmācības, dabaszinību un vizuālās mākslas zināšanas, izmantojot pieredzi dzīves situācijās, veicot praktiskus grupu un individuālos projektus. Programma virzīta, lai dalībnieks justos ieinteresēts, motivēts, iesaistītos individuālo kompetenču pilnveidē. Nodarbībās un pāgājienos dabā dalībnieki paplašinās redzesloku, pilnveidos sadarbības prasmes un padziļinās pasaules izpratni.

Nometnes dalībnieki iesaistīsies tehnoloģiskos un multimediālos projektos, mācīsies lietderīgi un radoši izmantot tehnoloģijas. Papildus darbam ar elektroniskām iekārtām un dažādām mākslas tehnikām, dosies ekpedīcijās dabā, atpūtīsies un sportos. Dalībnieki katru dienu iepazīs kādu no 4 dabas elementiem – ūdeni, uguni, zemi un gaisu, ar šo tēmu saistīti katras dienas uzdevumi: dosies pārgājienos veiks eksperimentus, noskaidros civilizācijas ietekmi uz dabu un cilvēka spējas dzīvot saskaņā ar to, sargāt dabas bagātības, saudzējot planētas resursus.

Dalībniekiem nodrošināta pilnvērtīga ēdināšana 3 x dienā, kā arī nepieciešamie mācību līdzekļi un izejmateriāli.

Nometnes mērķis:

Nometnes mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu personības izaugsmi, jaunu tehnisko un multimediālo prasmju apguvi caur veselīgu, eko atbildīgu un aktīvu atpūtu, komandas un individuālo darbu, izmantojot pieredzes izglītības pieeju. Nodrošināt pozitīvu un uz izziņu vizītu vasaras atpūtu, veicinot spēcīgu un radošu personību izaugsmi.  

Ko iegūs dalībnieks:  

 • Dalību aizraujošās praktiskās nodarbībās un projektos
 • Jaunas iepazīšanās un draugus
 • Nostiprinās sadarbības un saskarsmes prasmes
 • Gūs pozitīvas emocijas
 • Jaunu pieredzi
 • Interesantus piedzīvojumus dabā
 • Līdzsvarotu un veselīgu atpūtu

Nodarbībās apgūs:

 • Iemaņas darbā ar dažādām tehniskām iekārtām un darba drošības pamatus;
 • Mehānikas un viedās elektronikas pamatprasmes;
 • Komunikācijas un prezentācijas prasmes, darbu komandās un individuāli;
 • Mākslas darbu radīšanas 3D tehniku;
 • Informācijas meklēšanas un matemātikas prasmju izmantošanu praktiskās situācijās;
 • Multimediju pamatprasmes – video un fotostāstu veidošanu;
 • Veselīga dzīvesveida nozīmi cilvēka dzīvē;
 • Darba, laika un projekta plānošanas prasmes;
 • Saskarsmes kultūru;
 • Dabas saudzēšanu, ekoloģiska dzīvesveida pamatprincipus.
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .