Mehatronikas, elektronikas un modelisma pulciņš
Bērniem mēs varam dot vienīgi saknes un spārnus

Mazās Brīnumzemes izglītības centrs piedāvā modernās interešu izglītības pulciņus, izglītojošas tehnoloģisko darbnīcu programmas klasēm mērķi dot iespēju apgūt jaunas prasmes un praksē nostiprināt savas zināšanas. Tehniskajām jomām strauji attīstoties, kā arī paplašinoties informācijas pieejamības un prasmju apguves ātrumam, ir ļoti svarīgi prast orientēties zinātnes un tehnoloģiju piedāvāto iespēju daudzveidībā.

Ar modeļu izveidi, programmēšanu un mehatroniku saistītas nodarbes katru gadu kļūst aizvien populārākas visā pasaulē. Tās attīsta telpisko domāšanu, veicina radošu un izzinošu apmācību procesu, vienlaicīgi mudinot apgūt STEM zināšanas un prasmes un ļaujot skolēniem apjaust, ka nākotne pieprasa eksakto un radošo jomu sadarbību, nevis pretnostatīšanu.

Tehnoloģiju, modelisma un viedās elektronikas pulciņa nodarbību laiki:

  • pirmdienās no plkst.15.20 līdz 16.40 un no plkst.16.40 līdz 18.00;
  • ceturtdienās no plkst.15.20 līdz 16.40 un no plkst.16.40 līdz 18.00.

Modelisms un sacensības


i

Mehatronika un sadarbība


Elektronika un patstāvība

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .