Tehnoloģiju mācību platforma

MB Reindžers ir Latvijā radīts izglītības un sacensību kāpurķēžu robots, kas izstrādāts, lai veidotu pamatu skolu tehnoloģiju pulciņu nodarbībām. Robota sākotnējā komplekta montāža ir pārdomāta un vienkārša - strādājot pēc komplektā iekļautā apraksta un multimediju instrukcijām, pedagoga vadībā robota konstruēšana ir pa spēkam skolēniem sākot jau no 1. klases. Vienlaicīgi, robota sagatavošana autonomai braukšanai vai Latvijas un starptautiska mēroga sacensībām, būs aizraujoša arī vidusskolēnu komandām.

Darbojoties ar MB Reindžeru, skolēns apgūst zināšanas par vienkāršiem un vidēji sarežģītiem mehānismiem, iepazīstas ar matemātikas un fizikas pielietojumu praksē, saskaras ar elektronikas komponentēm, to savienojumiem un mijiedarbību, trenē uzmanības noturību un attīsta sīko motoriku, mācās sekot vizuālām instrukcijām un strādāt patstāvīgi un komandā. Klases vai pulciņa kolektīvs saliedējas, veido un nostiprina draudzības un attīsta veselīgu, uz izcilību un panākumiem vērstu konkurences vidi nodarbībās. Kopīgi organizētas vietējās robotu sacensības un Latvijas vai starptautiska mēroga sacensību apmeklējumi, demonstrē mācību un personības īpašību nozīmi sacensību sasniegumos un vairo lokālpatriotismu par savu pulciņu, klasi vai skolu.

Funkcionalitāte. MB Reindžera šasijas un kāpurķēžu detaļas ir izgatavotas no ekoloģiska, tepat Latvijā augušu bērzu saplākšņa. Koks ir patīkams, silts un skolēniem piemērots materiāls. Pateicoties inovatīviem skrūvju savienojumiem un kāpurķēžu sistēmai, MB Reindžers ir izturīgs robots ar paaugstinātu caurgājību - tas vienlīdz labi jūtas kā telpās, tā ārpus tām.

Robota elektromehānisko daļu veido pārbaudīti un visā pasaulē plaši pielietoti mehānismi. Bez braukšanas uz priekšu, atpakaļ un, pateicoties kāpurķēžu sistēmai - pat griešanās uz vietas, MB Reindžeram ir skaņas signāla funkcija, spoži lukturi priekšā un aizmugurē un zilas bākugunis uz kabīnes jumta. Sacensību stafetes un mācību robotikas vajadzībām, robota aizmugurē darbojas attālināti vadāms celtnis. Nākotnē, MB Reindžers ir paplašināms ar daudzām interesantām funkcijām, ko plānots piedāvāt kā turpmākas tehnoloģiju pulciņa nodarbības.

MB Reindžera vadību nodrošina PICAXE vai Arduino mikrokontrolieri. Abas platformas ir pietiekami pārbaudītas ar plaši pieejamu zināšanu bāzi internetā. MB Reindžers ir pilnībā gatavs attālinātai vadībai no Android vai iPhone caur Bluetooth un sacensībām stafetē bez papildu programmēšanas. Vienlaicīgi abām platformām ir pieejamas dažādas programmēšanas vides, kurās iespējams pielāgot esošās un veidot jaunas funkcijas MB Reindžerim.
MB Reindžers ir veidots tā, lai tas atbilstu Latvijas un starptautisku robotikas sacensību noteikumiem. Papildus aprīkojot robotu ar iekārtām un sensoriem, tas spēs piedalīties tādās sacensību disciplīnās kā Folkrace, līnijsekošana, līnijlabirints, labirints un citās.

MB Reindžers nav tikai robots - tā ir tehnoloģiju mācību platforma. Robota būvēšanas cikls sastāv no 8 posmiem. 7 posmi paredzēti robota būvēšanai un 8. posms pulciņa noslēgumam un sacensību organizēšanai. Katram posmam nepieciešamās detaļas un mācību materiāl tiek nosūtīti skolai ar kurjeru mācību mēneša sākumā. Pedagogu komplekti (viens komplekts uz katriem 20-30 skolēniem) skolai tiek nosūtīts bez papildu maksas. Mācību materiāli ir veidoti tā, lai skolēni, sekojot materiāliem varētu patstāvīgi izpildīt doto uzdevumu. Katra posma īstenošanai nepieciešamas no divām līdz 6 akadēmiskajām stundām, atkarībā no skolēnu vecuma, prasmju un priekšzināšanu līmeņa. Nepieciešamības gadījumā, skolēni posma uzdevumus var pabeigt mājās patstāvīgi. Mācību materiālu demonstrēšanai, klasē nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu un projektors. Visi nodarbībai nepieciešamie instrumenti un materiāli ir iekļauti nodarbības komplektā. Pēdējās, 8. nodarbības komplekts sastāv no sacensību stafetes organizēšanai nepieciešamā inventāra un dažādu iespējamo sacensību disciplīnu apraksta.

Posmu plāns un katrā posmā iekļautās nodarbību tēmas:

1. Iepazīšanās ar MB Reindžers uzbūvi un funkcijām. Ievads robotu būvē - kā tas notiek Latvijā un pasaulē. Robota šasijas detaļu montāža.
2. Riteņu montāža. Gultņi. Elektromotori. Reduktori. Motoru uzstādīšana šasijā, riteņu nostiprināšana.
3. Kāpurķēdes. To priekšrocības un izaicinājumi. Kāpurķēžu posmu izgatavošana un savienošana ķēdēs.
4. Elektronika. Mikrokontrolieri. Piezo skaļruņi. Elektronikas plašu nostiprināšana un savienošana. Slēdzis. Robota pārbaude - MB Reindžers spēj patstāvīgi izbraukt kvadrātu.
5. Kabīnes montāža. Līmētie koka detaļu savienojumi.
6. Gaismas diodes. Servo mehānismi. Lukturu, bākuguņu un servo mehānisma uzstādīšana kabīnes korpusā.
7. Android un iOs aplikācijas, to darbināšana. Bluetooth sakaru moduļa montāža. MB Reindžera pilnas funkcionalitātes pārbaude un attālināta vadība ar aplikācijas palīdzību tālrunī.
8. Celtnis, tā montāža un darbības pārbaude. Sacensību stafetes norise un noteikumi. Tālākās robota pilnveidošanas iespējas.

Nodarbību organizācija. Nodarbības MB Reindžera būvēšanai iespējams organizēt kā atsevišķu tehnoloģiju pulciņu, kā padziļinātu saturu tehnoloģiju mācību priekšmetos vai pagarinātās dienas grupu nodarbības. MB Reindžers ir atbalsts pedagogam, īstenojot kompetenču pieeju izglītībā - pedagogam nav nepieciešamas priekšzināšanas un tiek nodrošināts pilns atbalsts visā nodarbību cikla laikā.