Pneimatika: 
liekam gaisu pie darba

Izglītojošā tehniskā darbnīca "Pneimatika: liekam gaisu pie darba" skolēniem no 7.-12. klasei.

1.daļa. Teorētiskā nodarbība - diskusija. Ražošanas automatizācija, industriālā revolūcija un par ko tai jāsaka paldies. Nedaudz vēstures un nedaudz nākotnes.

Formāts: meistara vadīta prezentācija, saruna

 • Kas ir pneimatika, kur un kāpēc to izmanto.
 • Pneimatikas fizikālie pamati, vienkāršas pneimatiskas ierīces, to uzbūve, īpašības un darbības principi.
 • Profesijas un nozares, kurās strādā ar pneimatiku.
 • Prasmes un zināšanas, ko nepieciešams attīstīt, lai strādātu ar pneimatiskām iekārtām un sistēmām.
 • Iepazīšanās ar pneimatikas komplektu, ierīcēm tajā, drošības instrukcija.
 • Laika un darba plānošanas nozīme uzdevuma veikšanā.

2. daļa. Praktiskā nodarbība - pneimatisko ierīču darbnīca. Skolēni komandās (līdz 10 komandām vienā grupā) izveido pneimatisku sistēmu noteikta uzdevuma veikšanai.

Formāts: individuāls darbs, praktiska darbošanās

 • Izgatavojāmās iekārtas darba uzdevums.
 • Izgatavojamās iekārtas pneimatiskā shēma, tās lasīšana, cilindru, vārstu, pogu un loģisko un gaisa padeves elementu atpazīšana.
 • Izgatavojamās iekārtas elementu montāža uz darba virsmas ar skrūvju, uzgriežņu un atbilstošu instrumentu palīdzību.
 • Atsevišķu elementu darbināšana, iepazīšanās ar elementu darbību praksē.
 • Sistēmas gaisa savienojumu montāža atbilstoši shēmai.
 • Izveidotās sistēmas darbības pārbaude un darbināšana.


Tehniskās darbnīcas piedāvājam izbraukuma formātā skolās.

Tehniskās darbnīcas formāts 2 x 40 min. Izmaksas grupai/klasei 240 eiro (max. 30 dalībnieki vienā grupā)

Izbraukuma pasākumos + 1 eiro par km ceļa izdevumi