Tehnoloģiju darbnīcas skolēniem
no 1. -12.klasei
Aizraujošas, praktiskas nodarbības

Mazās Brīnumzemes interešu izglītības centrs 10 gadus darbojas izglītības, tehnoloģiju un daudzpusīgas interešu izglītības jomā, piedāvājot STEM nodarbības centra telpās, kā arī realizējot aizraujošas izglītības programmas un praktiskās darbnīcas skolās visā Latvijā.

Piedāvātās apmācību programmas ir sagatavojuši un vada profesionāļi ar vairāk kā 20 gadu pieredzi. Divdaļīgās nodarbības veidotas tā, lai dalībniekiem sniegtu konkrētas, tūlīt pielietojamas praktiskās iemaņas, zināšanas un prasmes, piedāvājot mācīties darot un darbojoties.
  • Tehnisko prasmju darbnīca “Elektronika un lodēšana” 1. – 7. klasei
  • Tehnisko prasmju darbnīca “Iepazīsimies - mehatronika” 5. – 12. klasei
  • Tehnisko prasmju darbnīca “Pneimatika: liekam gaisu pie darba”  7. – 12. klasei
  • Tehnisko prasmju darbnīca “Elektronika un krāsas” 5. 12. klasei

Vairāk informācijas par katru no darbnīcām skatīt STEM darbnīcu sadaļās šajā mājaslapā.