Mazā Brīnumzeme aizrauj!
Tehnoloģiju un cilvēka roku prasmju jaunākie sasniegumi

Mazās Brīnumzemes 2h piedzīvojumā piedāvājam:

 • Nostiprināt dabas mācības zināšanas
 • Apgūt un atkārtot drošības prasmes uz ielas, dzelzceļa un mājās
 • Veido izpratni par nākotnes tehnoloģiju izaicinājumiem
 • Stimulē telpisko domāšanu un no jauna atklāj praktiskās darbošanās prieku
 • Iedziļināties un izprast mehatronikas noslēpumus
 • Palīdzēt ieraudzīt programmēšanas principu pielietojumu reālajā vidē

Apmeklētāju biežāk minētās atsauksmes/ ieguvumi:

 • Nostiprinās zināšanas par drošību uz ceļa, dzelzceļa un mājās, rodas izpratne par pareizu rīcību ārkārtas situācijās.
 • Piedzīvotais viennozīmīgi attīsta telpisko domāšanu, patīkami pārsteidza oriģinālais darbnīcas aktivitāšu piedāvājums.
 • Rodas interese par tehnisko jaunradi un inženierzinātnēm, stāstījums un praktiskie piemēri aizrauj un iesaista klausītājus.
 • Tiek apgūta dažādu netradicionālu materiālu izmantošana radošos projektos, daudz jaunu ideju.
 • Uzlabojas prasmes strādāt komandā, klases kolektīvs saliedējas, izgaismojas jaunas prasmes un talanti.
 • Vērtīga iespēja paskatīties uz pasauli un norisēm tajā no cita skatu punkta.
 • Piedzīvojums saturiski labi tiek piemērots atbilstoši konkrētās grupas vecumposma zināšanām un uzmanības noturībai.
 • Privātas ballītes ar jaunu saturu, aizraujošām un tuvinošām nodarbēm - iespaidi ilgam laikam ar vēlmi atgriezties.
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .