Mazā Brīnumzeme aizrauj!
Tehnoloģiju un cilvēka roku prasmju jaunākie sasniegumi
Mazās Brīnumzemes interešu izglītības centrs vairāk kā 5 gadus darbojas izglītības, tehnoloģiju un daudzpusīgas interešu izglītības jomā, piedāvājot izzinošus pasākumus Siguldā, kā arī realizējot aizraujošas izglītības programmas un praktiskās darbnīcas skolās visā Latvijā. Piedāvātās apmācību programmas ir sagatavojuši un vada profesionāļi ar vairāk kā 20 gadu pieredzi. Divdaļīgās nodarbības veidotas tā, lai dalībniekiem sniegtu konkrētas, tūlīt pielietojamas praktiskās iemaņas, zināšanas un prasmes.
  • Nodarbība un praktiskā darbnīca “No prasmēm līdz profesijām”
  • Nodarbība un praktiskā darbnīca “Gribu visu zināt”
  • Nodarbība un praktiskā darbnīca “Pašu veidota Latvija”
  • Tehnisko prasmju darbnīca “Pneimatika – liekam gaisu pie darba”
  • Tehnisko prasmju darbnīca “Elektronika un lodēšana”
  • Tehnisko prasmju darbnīca “Elektronika sākumskolā”
  • Tehnisko prasmju darbnīca “Iepazīsimies - mehatronika”
  • Reālās un virtuālās saskarsmes prasmju apmācības "Kā nesabojāt savu karjeru pirms tā ir sākusies".
  • Atklāto sarunu darbnīca “Pieklājības un drošības minimums elektroniskajā vidē”.
  • Personīgā tēla veidošanas apmācības "Skolēna personīgais zīmols - veiksmes atslēga konkurences apstākļos".

Programmu apraksti, piemērotība vecumposmiem un izmaksas skatīt programmu aprakstu sadaļās, strādājam arī ar ES programmām karjeras atbalstam, individuālo kompetenču attīstībai un Latvijas skolas somas finansējumu.  

0