Mazā Brīnumzeme aizrauj!
Tehnoloģiju un cilvēka roku prasmju jaunākie sasniegumi
Mazās Brīnumzemes interešu izglītības centrs 10 gadus darbojas izglītības, tehnoloģiju un daudzpusīgas interešu izglītības jomā, piedāvājot izzinošus pasākumus centra telpās, kā arī realizējot aizraujošas izglītības programmas un praktiskās darbnīcas skolās visā Latvijā. Piedāvātās apmācību programmas ir sagatavojuši un vada profesionāļi ar vairāk kā 20 gadu pieredzi. Divdaļīgās nodarbības veidotas tā, lai dalībniekiem sniegtu konkrētas, tūlīt pielietojamas praktiskās iemaņas, zināšanas un prasmes.
  • Sarunu darbnīca "Kā nesabojāt savu dzīvi un karjeru"
  • Dzīves prasmju darbnīca "Pieklājība un drošība digitālajā vidē"
  • 3D maketu būves darbnīca "Pašu veidota Latvija" 
  • Radošums bērnudārzā

Programmu apraksti, piemērotība vecumposmiem un izmaksas skatīt programmu aprakstu sadaļās.