Kā nesabojāt savu karjeru pirms tā ir sākusies?
.

Mērķauditorija 5. - 12. klašu audzēkņi. Formāts divas mācību stundas (2 x 40 min): 2/3 no laika aizņem saruna, situāciju analīze ar prezentācijas un video elementiem, izmantojot piemērus no profesionālās pieredzes, bet 1/3 praktiskais darbs komandās ar paveiktā demonstrāciju pārējiem.

Sarunu darbnīcā tiks izzinātas un apgūtas šādas tēmas:

  • Darba pasaules izaicinājumi - kādas prasmes ir nepieciešamas ikvienam, lai dzīvē un skolā saņemtu 10. Kur šīs zināšanas var apgūt?
  • Profesionāļi, kas palīdz cilvēkiem, uzņēmumiem un valstīm orientēties saskarsmes, etiķetes un saziņas jūrās. Kā sauc šos speciālistus, ko viņi dara?
  • Kā iespējams sagatavoties nezināmajai nākotnei un profesijai strauji mainīgajā pasaulē. Ko apgūt, lai neatdotu savu algu robotu industrijai un kādēļ ar vienu profesiju būs par maz?
  • Nozīmīgākās nākotnes kompetences – cilvēkprasmes un spēja gudri izmantot tehnoloģiju sniegtās iespējas. Cik labi katrs no mums tās pārvalda?
  • Pirmais iespaids – kas to nosaka un kā cilvēks uztver informāciju jeb kur slēpjas veiksme.
  • Lietas, kas nemainās - labas uzvedības prasmes sākas vannasistabā. Ieradumi, kam jākļūst par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu.
  • Uzvedības un apģērba kļūdas, kas dārgi maksā.
  • Kāda rīcība reālā un virtuālā vidē apdraud mūsu tagadni un nākotni.
  • Fakts: mamma Google, tētis Facebooks un māsa Instagramma par mums zina vairāk kā domājam un ir ļoti pļāpīgi.
  • Tava lielā dzīve nesāksies pēc skolas beigšanas - tā jau ir sākusies!

Ieteicamais darba formāts vienai grupai 20 līdz 50 dalībnieki. 
Vienā dienā lektors var novadīt minimums 2 un maksimums 4 apmācības (vienas apmācības ilgums = 2 mācību stundas).
Izmaksas veido cena par vienu nodarbību (240 eiro par 2 x 40 min) + ceļa izdevumi  līdz skolai 1 eiro par km. Summa iekļauj visus nodokļus un nodevas.
Praktiskā informācija: tehniski nepieciešams projektors un ekrāns.